Zabezpieczenia Medyczne Imprez

Zabezpieczenie medyczne imprez

logo_showroom

Zgodnie z  ustawą  „O bezpieczeństwie imprez masowych” ( Dz.U.Nr 106 poz. 680 z 1998 r. ) z późniejszymi zmianami organizator każdej imprezy gdzie szacunkowa liczba uczestników wynosi powyżej:

  • 1000 osób – dla imprez na wolnym powietrzu
  • 300 osób – dla imprez w obiektach zamkniętych

Zobowiązany jest zapewnić opiekę medyczną uczestnikom  imprezy. Szczegóły reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej.

Dla kogo; Dla osób oraz instytucji organizujących imprezę masową do 5000 tyś uczestników

Cel obstawy: zabezpiecznie medyczne imprezy masowej np. koncerty, eventy, demonstracje, pikiety, wydarzenia sportowe

 Sposób obstawy: patrol ratowniczy składający się z 2 ratowników wyposażonych w plecak medyczny zgodny z załącznikiem do rozporządzenia.

Adrian