Statut

STATUT

POLSKIEGO TOWARZYSTWA RATUNKOWEGO

Polskie Towarzystwo Ratunkowe – jako stowarzyszenie nawiązujące do tradycji
i dorobku Polskiego Komitetu do spraw Ratownictwa i Pierwszej Pomocy Lekarskiej
w Nagłych Wypadkach, powołanego w 1928 r., kieruje się w swej działalności podstawowymi ideami i zasadami tego Komitetu oraz ideami i zasadami ruchu stowarzyszeniowego

Adrian