Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

Uwaga ogłaszamy nabór na kurs kwalifikowana pierwsza pomoc:

.

Gdzie:  Koronowo

Termin: 12/13 oraz 26/27 Października oraz 16/17 Listopada 2019 

Godziny: około 8.00-15.00 

Cena: 650 zł brutto ( dojazd w własnym zakresie)

Zapisy: Formularz zgłoszeniowy  należy wysłać na adres: biuro@ptr.wspr.bydgoszcz.pl

Dodatkowe informacje: 693-610-155

KURS ODBĘDZIE SIĘ PRZY ZEBRANIU GRUPY MINIMUM 12 OSÓB ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO ODWOŁANIA SZKOLENIE W PRZYPADKU NIE ZEBRANIA SIĘ GRUPY CHĘTNYCH.

kwalifikowana pierwsza pomoc kwalifikowana pierwsza pomoc kwalifikowana pierwsza pomoc

KURS KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC

Polskie Towarzystwo Ratunkowe prowadzi kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zgodnie z:

 • Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku (Dz.U.06.191.1410 z dnia 20 października 2006 r.)
 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U.2007 Nr 60, poz.408) z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Kto może uczestniczyć w kursie?

 • osoby pełnoletnie bez wykształcenia medycznego,
 • przedstawiciel jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności jednostki:

– Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego

– Policja, Wojsko, Straż Graniczna i. in. Jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Obrony Narodowej

– Społeczne Organizacje Ratownicze, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, WOPR, GOPR, TOPR, PCK itp.

 • inne grupy oraz osoby,  które mają obowiązek lub dobrowolnie chcą odbyć tego typu szkolenie.

Cele kształcenia kwalifikowana pierwsza pomoc 

Celem kształcenia jest przygotowanie uczestników kursu do czynnego uczestniczenia w likwidowaniu skutków wypadków lub innych nagłych zdarzeń w czasie akcji ratowniczych, w szczególności udzielania pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Czas  trwania kursu kwalifikowana pierwsza pomoc 

Kurs trwa co najmniej 66 godzin, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych i 41 godzin zajęć praktycznych.

Program kursu:

 1. Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne.
 2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
 3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu.
 4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe.
 5. Poszkodowany nieprzytomny.
 6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne).
 7. Defibrylator zautomatyzowany. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną.
 8. Wstrząs.
 9. Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca zdekompensowana, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie.
 10. Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn.
 11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe.
 12. Taktyka działań ratowniczych – zdarzenia masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka.
 13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
 14. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.
 15. Dodatkowe zajęcia w zależności od specyfiki i oczekiwań uczestników.

 

Egzamin kwalifikowana pierwsza pomoc 

Na koniec kursu przewidziany jest egzamin teoretyczny (test) oraz praktyczny.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminów uczestnik będący w strukturach jednostek współpracujących

z systemem PRM otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskuje tytuł „RATOWNIKA”.

Osoby nie będące w strukturach jednostek współpracujących z systemem PRM otrzymują certyfikat
o ukończeniu programu kursu KPP.

Osoby, które nie są zatrudnione, nie pełnią służby lub nie są członkami jednostek współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, a chciałyby otrzymać certyfikat ratownika, mogą przystąpić, jako członkowie zwyczajni, do Polskiego Towarzystwa Ratunkowego.

Cena:

Osoby indywidualne 650 zł.

Grupy zorganizowane – ceny ustalamy indywidualnie w zależności od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w siedzibie Zamawiającego.

Zgłoszenia na kurs należy przekazywać na adres e-mail: biuro@ptr.wspr.bydgoszcz.pl

Formularz zgłoszeniowy – pobierz

Szczegółowe informacje pod numerami telefonów:  693-610-155

Zastrzegamy możliwość zmiany terminu w przypadku nie zebrania grupy minimum 12 osób.

Adrian