Kontakt

Telefony:

Szkolenia – 693 610 155
Fax: (052) 323 04 50
e-mail: biuro@ptr.wspr.bydgoszcz.pl

Adres do korespondencji:
POLSKIE TOWARZYSTWO RATUNKOWE
ul. ks. R. Markwarta 7
85-015 Bydgoszcz

KRS 0000018173
REGON 093046314
NIP 5562454223

Adrian