Etapy budowy Motoambulansu

Motocykl ratunkowy – od idei do rzeczywistości.

Idea stosowania motocykli w walce o ludzkie życie nie jest pomysłem nowym. Z powodzeniem są one wykorzystywane w wielu krajach całego świata, gdzie dzięki swojej sprawności i szybkości przy relatywnie niewielkich kosztach zakupu i utrzymania zyskały wielkie uznanie.

Podstawowym założeniem zespołu pracującego nad wprowadzeniem do służby motocykla ratunkowego było skrócenie czasu dotarcia do pacjenta, a tym samym szybszego wdrożenia medycznych czynności ratunkowych u osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Motocykl ratunkowy dysponowany będzie w szczególności do zdarzeń w miejscach publicznych, jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, by kierujący nim ratownik medyczny udzielał pomocy poszkodowanym lub chorym także w miejscu zamieszkania, gdy czas będzie decydującym czynnikiem wpływającym na dalsze rokowanie. Ratownik medyczny na motocyklu może także prowadzić segregację medyczną i koordynację działań w przypadku zdarzeń masowych i katastrof. Wszystkie wspomniane czynności medyczne mogą być prowadzone dzięki wyposażeniu motocykla w sprzęt porównywalny do tego, jaki znajdziemy w tradycyjnym ambulansie. Oczywiście z technicznych przyczyn motoambulans nie posiada noszy czy deski ortopedycznej, jednakże biorąc pod uwagę podstawowe założenia jego działania, nie jest to sprzęt niezbędny. W motocyklu znajdziemy sprzęt do przyrządowego udrożniania dróg oddechowych, zestaw leków przewidziany dla podstawowego zespołu ratownictwa  medycznego, defibrylator, butlę z tlenem, zestawy do uzyskiwania dostępu dożylnego, ale także kołnierze ortopedyczne oraz materiały i środki opatrunkowe niezbędne do udzielania pomocy ofiarom szeroko rozumianych urazów. Dzięki takiemu wyposażeniu do poszkodowanego dotrze najlepsza możliwa pomoc medyczne w najkrótszym czasie.

Od pomysłu do realizacji jest jednak długa i wyboista droga.

Bydgoski motocykl ratunkowy powstał na bazie seryjnego motocykla Suzuki DL1000 V-Strom. Wybór padł na wspomniany model z powodu jego uniwersalności i nietuzinkowych osiągów. Konstrukcja motocykla sprawia, że jest on wyjątkowo mobilny zarówno w mieście, jak i w łagodnym terenie, co umożliwi dotarcie nim do miejsc niedostępnych dla tradycyjnego ambulansu.

Pierwszym etapem przygotowania motoambulansu było wykonanie symulacji komputerowej, która pozwoliła ocenić różne warianty oklejenia i malowania motocykla. Stosowanie tego typu wirtualnych metod pozwana uniknąć problemów w czasie rzeczywistych prac.

Kolejnym etapem było przygotowanie motocykla do zmiany koloru, aby odpowiadał on wymogom stawianym tradycyjnym ambulansom. Decyzją zarządu motocykl otrzymał lakier koloru żółtego w odcieniu 1016 wg katalogu RAL. Lakierowanie wymagało demontażu części motocykla i odpowiedniego ich przygotowania.

Po zakończeniu lakierowania w motocyklu zamontowano światła ostrzegawcze i sygnały dźwiękowe, aby motoambulans spełniał wymogi przewidziane dla pojazdu uprzywilejowanego.

Finalnym etapem przygotowań technicznych motoambulansu było oklejenie go przy pomocy folii odblaskowej.

 

Galeria Etapów Budowy 

Adrian