Kondolencje

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Witolda Jurczyka

Honorowego Prezesa Polskiego Towarzystwa Ratunkowego, wielce zasłużonego dla rozwoju ruchu stowarzyszeniowego i ratownictwa medycznego. Inicjatora reaktywacji naszego Towarzystwa.

Wyrazy współczucia oraz kondolencje Rodzinie i Bliskim.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ratunkowego w Bydgoszczy

Adrian