Sponsor poszukiwany

Szanowni Państwo!

Polskie Towarzystwo Ratunkowe w Bydgoszczy zwraca się z wielką prośbą o wsparcie od strony finansowania kosztów utrzymania projektu Bydgoskiego Motocykla Ratunkowego.

Dzięki uprzejmości darczyńców motocykl został już przystosowany do pełnienia funkcji motoambulansu i wyposażony w sprzęt medyczny, a odpowiednio przeszkoleni kierowcy-ratownicy medyczni są już gotowi aby udzielać pomocy. Zwracamy się z wielką prośbą o wsparcie od strony finansowania kosztów utrzymania naszego projektu.

Wszytskich chcących wspomóc nas projekt prosimy o kontakt:

tel. 668 804 599, 601 307 286

e-mail: biuro@ptr.wspr.bydgoszcz.pl

Ze swej strony proponujemy umieszczenie informacji o darczyńcy na naszej stronie internetowej
oraz umieszczenie logo sponsora na motoambulansie lub pomoc w przeszkoleniu w zakresie pierwszej lub kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z prośbą i zachęcamy do kontaktu z nami. Bardzo liczymy na wsparcie, ponieważ uruchomienie w Bydgoszczy motoambulansu z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w regionie.

Adrian