Home

POLSKIE TOWARZYSTWO RATUNKOWE – Kim jesteśmy?

Polskie Towarzystwo Ratunkowe jest stowarzyszeniem, które powstało 28 listopada 2000 r. z inicjatywy osób od wielu lat zaangażowanych w upowszechnianie idei ratownictwa zintegrowanego. Polskie Towarzystwo Ratunkowe zrodziło się z troski o życie i zdrowie ludzi oraz środowisko. Stowarzyszenie podejmuje działania w kierunku zapobiegania we wszystkich okolicznościach nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi. Przyczynia się do kształtowania wśród społeczeństwa właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych oraz proekologicznych.
Od 9 czerwca 2014 r. Towarzystwo uzyskało status jednostki współpracującej z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego współdziałają służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Adrian