Daily Archives: 16 czerwca 2017

Walne zabranie

W imieniu Zarządu zapraszam na Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Ratunkowego, które zwołuję na dzień 30 czerwca 2017 r. (piątek) na godzinę 15.00 w Sali konferencyjnej w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ratunkowego przy ul. ks. R. Markwarta 7, 85-015 Bydgoszcz.    

Adrian